flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
دوره صنعتی فناوری نانو در مهندسی الاستومرها
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۴۱۸
دنبال کننده
۱۹
کل رویدادها

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو...

بیشتر از ۱۵۰ نفر (۹۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.