رویداد به پایان رسیده است!
سمینار حقوق و قوانین ناظر بر زندگی یک شهروند ایرانی با تاکید بر بعد اقتصادی در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار حقوق و قوانین ناظر بر زندگی یک شهروند ایرانی با تاکید بر بعد اقتصادی

شروع:
پنج‌شنبه ۲۱ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۱ آذر ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: تهران
موضوع: مدیریت / شهری
سمینار حقوق و قوانین ناظر بر زندگی یک شهروند ایرانی با تاکید بر بعد اقتصادی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


قانون به عنوان تضمین حق در جوامع شهری نقش چشم گیری دارد ؛ در شهرها ما با مفاهیم حقوقی در دو بعد خصوصی و عمومی مواجه هستیم که حقوق خصوصی به تشریح روابط بین اشخاص حقیقی ؛ و حقوق عمومی به تشریح چگونگی روابط اشخاص حقوقی و یا یک شخصت حقیقی با یک شخصت حقوقی می پردازد. اما مسئله مهم آن است که قانون تا چه حدی می توان موجب پیش بینی پذیر کردن رفتار شهروندان و شخصیت های حقوقی گردد .

قوانین و مقررات موجود گرچه لازم است اما کافی نیست و این مفهوم هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی قابل بررسی است ، به نظر می رسد با توجه به نقاط ضعف موجود در قوانین باید ضمن اصلاح قانون به وضع قوانین جدیدی نیز اقدام شود یا مسائلی چون تفرق سیاسی و قلمرویی حل شود ؛ همچنین باید برای مقابله با فرد یا افراد خاطی ، مجازات های مناسب کیفری در نظر گرفته شود و برای حمایت از افراد تابع قانون نیز مشوق های متناسب وضع گردد تا بتوان تضمینی اجرایی و رقابتی برای ارتقا امکان پیش بینی پذیر کردن رفتار جامعه و مدیران تامین کرد. همچنین این مسئله نقش مهمی در عدم موفقیت طرح های آمایش سرزمین دارد چراکه معضلات حقوقی و قانونی منجر به عدم کارآیی این طرح ها حتی در مرحله شناخت و مطالعات می شود لذا پیشنهادات این طرح نیز چندان اثر بخش نیست . آنچه مسلم است باید در مرحله مطالعات و شناخت ، توجه ویژه ای به کارآیی قانون و تحقق پذیری آن شود .

برگزارکنندگان

انجمن علمی مدیریت شهری
انجمن علمی مدیریت شهری

آدرس: تهران خیابان انقلاب- خیابان وصال - دانشکده شهرسازی -دانشگاه تهران