رویداد به پایان رسیده است!
مصاحبه و گفتگو با جوان ترین دارنده مدرک امنیت اطلاعات از سازمان بین المللی ISC2 در تاریخدوشنبه ۲۴ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مصاحبه و گفتگو با جوان ترین دارنده مدرک امنیت اطلاعات از سازمان بین المللی ISC2

شروع:
دوشنبه ۲۴ دی ۹۷ ۲۱:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ دی ۹۷ ۲۲:۰۰
 مصاحبه و گفتگو با جوان ترین دارنده مدرک امنیت اطلاعات از سازمان بین المللی ISC2
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است