آشنایی با قوانین تامین اجتماعی | کرمان

شروع رویداد
چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادکرمان
موضوع رویدادمالی / بیمه و ممیزی
اضافه به تقویم
آشنایی با قوانین تامین اجتماعی | کرمان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۱۰۲۲۸۸۸
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:کرمان درب غربی دانشگاه باهنر کرمان، سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران