وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
سمینار از ایده تا استارت آپ، از استارت آپ تا سازمان
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۱۶
دنبال کننده
۳
کل رویدادها

آدرس

تهران خیابان آزادی- بلوار اکبری- خیابان قاسمی- جهاد شریف-ساختمان مهرداد-سالن همایش ها

موقعیت جغرافیایی رویداد