دورهمی کافه بازار: نگه‌داری داده‌های حجیم و استفاده از آن‌ها در کافه بازار

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
دورهمی کافه بازار: نگه‌داری داده‌های حجیم و استفاده از آن‌ها در کافه بازار
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان جدید برق و کامپیوتر