رویداد به پایان رسیده است!
برنامه سازی پیشرفته ۱ در تاریخچهارشنبه ۲۷ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

برنامه سازی پیشرفته ۱

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۹۵ ۱۲:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶ ۱۴:۰۰
برنامه سازی پیشرفته ۱
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان فنی جدید