سمینار بررسی آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده ۹٧ | اهواز

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادمالی / حسابداری
اضافه به تقویم
سمینار بررسی آخرین تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده ۹٧ | اهواز
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۱۰۲۲۸۸۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر سمینار

آدرس:اهواز خیابان 24 متری، خیابان شهید عابدی ، هتل پارس اهواز