رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه تخصصی خیرماندگار در تاریخ جمعه ۲۳ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ساعت ۰۸:۳۰

مدرسه تخصصی خیرماندگار

  • رایگان
  • اصفهان
  • خیریه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

رضا درمان
رضا درمان
مدرس کارگاه روش‌های جذب و تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها
پریسا علیوردی
پریسا علیوردی
مدرس کارگاه روش‌های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب در موسسات خیریه و سمن‌ها
مصطفی نظری
مصطفی نظری
مدرس کارگاه مباحث و قوانین مالیاتی مرتبط با موسسات خیریه و سمن‌ها
شادی عظیمی
شادی عظیمی
مدرس کارگاه روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها
آیدین مهدی‌زاده
آیدین مهدی‌زاده
مدرس کارگاه روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها
مجید ولی‌محمدی
مجید ولی‌محمدی
مدرس کارگاه نقش بازاریابی سنتی و دیجیتال در تامین منابع موسسات خیریه و سمن‌ها
سعید رهبری
سعید رهبری
مدرس کارگاه نقش بازاریابی سنتی و دیجیتال در تامین منابع موسسات خیریه و سمن‌ها
علیجاه شهربانویی
علیجاه شهربانویی
مدرس کارگاه برندینگ و نقش آن در موفقیت موسسات خیریه و سمن‌ها

برگزارکنندگان

بنیاد خیریه راهبری آلاء
بنیاد خیریه راهبری آلاء
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

زمان‌بندی

پنج‌شنبه (98/12/15): روش‌های جذب و تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها
جمعه (99/12/16): جذب و مدیریت نیروهای داوطلب در موسسات خیریه و سمن‌ها
پنج‌شنبه (99/1/28): روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها
جمعه (99/1/29): مباحث و قوانین مالیاتی مرتبط با موسسات خیریه و سمن‌ها
پنج‌شنبه (99/3/22): نقش بازاریابی سنتی و دیجیتال در در تامین منابع موسسات خیریه و سمن‌ها
جمعه (99/3/23): برندینگ و نقش آن در موفقیت موسسات خیریه و سمن‌ها
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی۱۰:۳۰۱۰:۴۵
بخش دوم کارگاه۱۰:۴۵۱۲:۱۵
نماز و استراحت۱۲:۱۵۱۲:۴۵
بخش سوم کارگاه۱۲:۴۵۱۴
ناهار۱۴۱۵
بخش چهارم کارگاه۱۵۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۰:۴۵
بخش دوم کارگاه۱۰:۴۵۱۲:۱۵
نماز و استراحت۱۲:۱۵۱۲:۴۵
بخش سوم کارگاه۱۲:۴۵۱۴
ناهار۱۴۱۵
بخش چهارم کارگاه۱۵۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
پذیرایی و استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
پذیرایی و استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۴۵۹
کارگاه اول۹۱۰:۳۰
استراحت و پذیرایی۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
پذیرایی و استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷

آدرس

اصفهان اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل اشکاوند، آخر بلوار اصفهانک، باغ دارالقرآن (دهکده فرهنگی منتظران آفتاب)

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

بنیاد خیریه راهبری آلاء

بنیاد خیریه راهبری آلاء، در سال 93 با نگاهی نوین و علمی به حوزه امور خیر، بخش خیر ماندگار را در کنار دیگر فعالیت‌های خیریه‌ای خود راه‌اندازی نمود. تولید دانش در حوزه امور خیر، فرهنگ‌سازی و ترویج نیکوکاری و ارتقاء توانمندی فردی و مدیریتی فعالین این حو

رویداد های برگزارشده۲۰
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۲۰ نفر