مدرسه تخصصی خیرماندگار

شروع:
پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ ۱۷:۳۰
مکان: اصفهان
موضوع: خیریه / آموزش
مدرسه تخصصی خیرماندگار
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

رضا درمان
رضا درمان
مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی
پریسا علیوردی
پریسا علیوردی
مصطفی نظری
مصطفی نظری
شادی عظیمی
شادی عظیمی
آیدین مهدی‌زاده
آیدین مهدی‌زاده
مجید ولی‌محمدی
مجید ولی‌محمدی
سعید رهبری
سعید رهبری
علیجاه شهربانویی
علیجاه شهربانویی

برگزارکنندگان

بنیاد خیریه راهبری آلاء
بنیاد خیریه راهبری آلاء
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

زمان‌بندی

پنج‌شنبه (98/12/15): روش‌های جذب و تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها
جمعه (99/12/16): جذب و مدیریت نیروهای داوطلب در موسسات خیریه و سمن‌ها
پنج‌شنبه (99/1/28): روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها
جمعه (99/1/29): مباحث و قوانین مالیاتی مرتبط با موسسات خیریه و سمن‌ها
پنج‌شنبه (99/3/22): نقش بازاریابی سنتی و دیجیتال در در تامین منابع موسسات خیریه و سمن‌ها
جمعه (99/3/23): برندینگ و نقش آن در موفقیت موسسات خیریه و سمن‌ها
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی۱۰:۳۰۱۰:۴۵
بخش دوم کارگاه۱۰:۴۵۱۲:۱۵
نماز و استراحت۱۲:۱۵۱۲:۴۵
بخش سوم کارگاه۱۲:۴۵۱۴
ناهار۱۴۱۵
بخش چهارم کارگاه۱۵۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۰:۴۵
بخش دوم کارگاه۱۰:۴۵۱۲:۱۵
نماز و استراحت۱۲:۱۵۱۲:۴۵
بخش سوم کارگاه۱۲:۴۵۱۴
ناهار۱۴۱۵
بخش چهارم کارگاه۱۵۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
پذیرایی و استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۳۰۹
بخش اول کارگاه۹۱۰:۳۰
پذیرایی و استراحت۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
پذیرایی و استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷
عنوانشروعپایان
پذیرش۸:۴۵۹
کارگاه اول۹۱۰:۳۰
استراحت و پذیرایی۱۰:۳۰۱۱
بخش دوم کارگاه۱۱۱۲:۳۰
ناهار و نماز۱۲:۳۰۱۳:۳۰
بخش سوم کارگاه۱۳:۳۰۱۵
پذیرایی و استراحت۱۵۱۵:۳۰
بخش چهارم کارگاه۱۵:۳۰۱۷

آدرس: اصفهان اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل اشکاوند، آخر بلوار اصفهانک، باغ دارالقرآن (دهکده فرهنگی منتظران آفتاب)