رویداد به پایان رسیده است!
تحلیل آماری مدل های یادگیری ماشین در تاریخ چهارشنبه ۲۳ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تحلیل آماری مدل های یادگیری ماشین

شروع:
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۷:۰۰
تحلیل آماری مدل های یادگیری ماشین
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

کلاب هوش مصنوعی دانشگاه شهیدبهشتی

کلاب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دانشگاه شهید بهشتی با هدف ارتقای مهارت و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی تحت نظر دکتر حامد ملک و ریاست پوریا پورسروی تهرانی در بهار ۹۷ تاسیس شد.

http://comp.sbu.ac.ir/amc

سرفصل ها

مروری مختصر بر آمار و احتمالات مهندسی     A brief review of probability & statistics

رگرسیون خطی و لجستیک     Linear & logistic regression

تقابل خطا و واریانس     Bias/variance trade-off

نرمالیزه و تنظیم کردن مدل های یادگیری     Normalization & regularization

روش تحلیل واریانس     Analysis of Variance (ANOVA) methods

سخنران

علی موسی زاده

علی موسی زاده

از اعضای فعال کلاب هوش مصنوعی دانشگاه شهیدبهشتی

آدرس:تهران ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی کامپیوتر