همایش علمی-تخصصی سامانه‌های ریزمقیاس زیستی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۵۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

بیشتر از ۴۰ نفر (۹۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.