کارگاه استاندارد مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار BPMN 2.0
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۸۶۴
دنبال کننده
۳۸
کل رویدادها
۳
رویداد فعال

بیشتر از ۳۲۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.