رویداد به پایان رسیده است!
سال ۹۷ را چطور ببندیم؟ در تاریخ پنج‌شنبه ۱۶ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
پنج‌شنبه ۱۶ اسفند

سال ۹۷ را چطور ببندیم؟

  • رایگان
  • آنلاین
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


ماه اسفند که فرامی‌رسد، انرژی عظیمی برای نو کردن و نو شدن به راه می‌افتد.

خانه‌ها تکانده و وسایل نو شده و حتی لباس‌هایی برای قدم گذاشتن به سال جدید، خریده می‌شود.

اما مگر می‌شود که با همان باورها، افکار محدودکنندهٔ قدیمی و روش زندگی گذشته نو شد؟

هر آغازی، از پایانی شروع می‌شود.

بهتر است به‌جای اینکه فهرست امید و آرزوهایمان را در این روزها تکمیل کنیم، آن‌ها را در گوشه‌ای نگه‌داریم و در مقابل به سالی که گذشت توجه کنیم.

از خود بپرسیم:

  • در سال گذشته چه بر من گذشت؟
  • چطور گذشت؟
  • در این مدت چه یاد گرفتم؟

در روند توجه کردن به سؤال‌های بالاست که پرسش زیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

می‌خواهم در سال جدید به چه کسی تبدیل شوم؟

این همان موضوعی است که به انتخاب، امید و آرزوهای سال بعد معنا می‌دهد و آن‌ها را شدنی می‌کند.

من قبل از باز کردن (نو شدن) سال جدید، بستن (پایان دادن) سال قدیم را پیشنهاد می‌کنم.

در مدت وبینار، دربارهٔ مفاهیمی از زندگی و از تجربهٔ شخصی صحبت می‌‌های مخاطبان پاسخ می‌دهم. همچنین پس از اتمام وبی‌ینی داده می‌شود تا قسمت عملی این برنامه را در وقت مناسب خود انجام دهند.

رویداد آنلاین است