هم کلامی های استارتاپی10
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۰۵
دنبال کننده
۲۱
کل رویدادها

صندوق سرمایگذاری اجوتک پرچم دار صنعت تکنولوژی آموزشی...