چطور اعتماد مشتریان از دست رفته را بازگردانید؟ (راهکارهای حفظ مشتری)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
mahsolsalem92@gmail.com
۴۳
دنبال کننده
۵
کل رویدادها

معرفی پلتفرم شبکه محصول سالم صاحب امتیاز: مؤسسه ترویج محصول سالم مؤسس: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره : دکتر سید محمود رضا شایسته به منظور توانمند سازی، حمایت، ترویج و رتبه بندی محصولات سالم کشاورزی و بازارسازی ، بازاریابی و فروش این محصولات و در راستای ارتقاء سلامت و حفظ ایمنی غذایی که به افزایش اعتماد مردم به سلامت محصولات و ترویج سبک زندگی سالم...