مینی‌وبینار «45 دقیقه سرنوشت ساز»
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
درمانگری
۲۳
دنبال کننده
۴
کل رویدادها

بدون شک یکی از معضلات امروز جامعه، حرف‌هایی است که هیچگاه تبدیل به عمل نمی‌شود. تقریبا همه موافقند امروزه ما در جامعه ای زندگی می‌کنیم که دریایی از اطلاعات درست و غلط را در اختیار دارد و نه تنها این دریا عمقی به اندازه بندانگشت دارد، حتی به همان بند انگشت نیز عمل نمی‌کنیم. درمانگری نیز با هدف کمک به جامعه در جهت حرکت به سمت عمل به آنچه که می‌داند ب...