نشست تفکر طراحانه در کسب و کار
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
کارگروه دیزاین
۱۷
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

کمیته خدمات نوین اتاق بازرگانی استان اصفهان...

آدرس

اصفهان میدان فیض ، اتاق بازرگانی اصفهان ، کتابخانه

موقعیت جغرافیایی رویداد