موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
مدیریت سرمایه برنا
۳۹
دنبال کننده
۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

آدرس

مشهد بلوار کوثر شمالی - میدان پژوهش - کارخانه نوآوری مشهد

موقعیت جغرافیایی رویداد