رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی در تاریخ چهارشنبه ۹ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

شروع:
یک‌شنبه ۶ مرداد ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ ۱۳:۰۰
کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل ها


  •  آشنایی با قانون کار
  • آشنایی با ساختار و محتوای قانون تامین اجتماعی
  • آشنایی با نحوه طراحی قراردادهای کار
  • آشنایی با انواع شیفت ها
  • آشنایی با پارامترهای حقوق و دستمزد و تبعات عدم طراحی اصولی و صحیح آنها
  • آگاهی از تعهدات، مسئولیت ها و الزامات کارفرما در قانون تامین اجتماعی
  • شناخت نکات عملی و اجرایی در اجرای قانون تامین اجتماعی

مخاطبین


  •  واحدها و موسسات فناورمستقر در پارک علم و فناوری استان
  • هسته/واحدهای فناور مستقر درمراکز رشد استان
  • شرکت های دانش بنیان

آدرس: ارومیه خیابان مدیریت، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان