هفته جهانی کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۸۶
دنبال کننده
۳
کل رویدادها

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران...

آدرس

تهران کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد