وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
نشست گفتمان بازی #۱ - جایگاه و اقتصاد رسانه‌های تخصصی بازی در ایران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۱۸۷۱
دنبال کننده
۱۶
کل رویدادها

 ...

بیشتر از ۳۹۰ نفر (۶۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر

موقعیت جغرافیایی رویداد