وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
تجربه موفق خروج از استارتاپ آلونک
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت شرکت در وبینار انتقال تجربه
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
۱۵۷۴
دنبال کننده
۱۴
کل رویدادها

کمیتهٔ مدیریت و اقتصاد یکی از کمیته‌های تخصصی ذیل انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است. اعضای این کمیته هر دو سال یک بار طی انتخاباتی که توسط هیئت اجرایی انجمن فارغ‌التحصیلان برگزار می‌شود، با رای مستقیم دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف انتخاب می‌شوند.    ...

بیشتر از ۸۰ نفر (۷۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.