ایده‌پردازی و نوآوری در خلق کسب و کارهای دانش بنیان

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۹۵ ۱۴:۳۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکارآفرینی / نوآوری
اضافه به تقویم
ایده‌پردازی و نوآوری در خلق کسب و کارهای دانش بنیان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


آدرس:اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان