ایده شو کسب و کارهای اجتماعی

شروع رویداد
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۹۵ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۹۵ ۲۰:۳۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکارآفرینی / نوآوری
اضافه به تقویم
ایده شو کسب و کارهای اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۹۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

کارآفرینی اجتماعی، نوعی از کارآفرینی است که یک دغدغه اجتماعی در پس آن وجود دارد و برخلاف کارآفرینی به شیوه معمول، هدف اجتماعی نیز در کنار یا فراتر از هدف اقتصادي،مورد توجه ایده پردازان آن است. کسب و کار اجتماعی درقسمت اول یک بنگاه اقتصادي و کاملا خود گردان است و در قسمت دوم یک هدف اجتماعی را دنبال می‌کند و در قسمت سوم سودي بین سهامدارانش تقسیم نمی‌کند.

موضوعات ایده شو کسب و کارهای اجتماعی:

کسب و کارهای مرتبط با: بهبود شرایط اجتماعی شهروندان ، حفاظت از محیط زیست، ارتقای سطح معیشت افراد خاص، توسعه کیفیت اقتصادی جامعه، مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

آدرس:اصفهان اصفهان-خ آمادگاه- مهمانسرای عباسی