دوره ی آنلاین آموزش  پایتون برای علم داده
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت آزاد
-
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت دانشجویی
-
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
-
۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت گروهی آزاد (حداقل دو نفر )
-
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت گروهی دانشجویی (حداقل دو نفر )
-
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت گروهی دانشجویان صنعتی اصفهان(حداقل دو نفر )
-
۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
۱۴۳۰
دنبال کننده
۷۱
کل رویدادها

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان تشکلی دانشجویی  است که دوره های آموزشی ،مسابقات علمی ،نشست و گردهمایی برگزار میکند ....

بیشتر از ۲۳۰ نفر (۸۴%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.