وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران (IGC 2019)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۱۸۷۱
دنبال کننده
۱۶
کل رویدادها

 ...

بیشتر از ۳۹۰ نفر (۶۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران سالن حجاب

موقعیت جغرافیایی رویداد