رویداد به پایان رسیده است!
"حقوق سرمایه گذاری خارجی" باسخنرانی اساتیددانشکده حقوق دانشگاه های سوربن پاریس، بوقکوین فرانسه ودانشگاه علوم وتحقیقات || ترجمه همزمان و اعطای گواهینامه باامضای مشترک اساتیدسمینار در تاریخچهارشنبه ۱۳ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

"حقوق سرمایه گذاری خارجی" باسخنرانی اساتیددانشکده حقوق دانشگاه های سوربن پاریس، بوقکوین فرانسه ودانشگاه علوم وتحقیقات || ترجمه همزمان و اعطای گواهینامه باامضای مشترک اساتیدسمینار

شروع:
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۹:۰۰
"حقوق سرمایه گذاری خارجی" باسخنرانی اساتیددانشکده حقوق دانشگاه های سوربن پاریس، بوقکوین فرانسه ودانشگاه علوم وتحقیقات || ترجمه همزمان و اعطای گواهینامه باامضای مشترک اساتیدسمینار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

بنــــام خدا

بازدیدکنندکان محترم سلام،وقت شریف شمابخیر

 ضمن سپاس ازاینکه این رویدادرا ملاحظه میفرمائیدپیرامون سمینار"حقوق ســـــرمایه کذاری خارجی" نکات ذیل را بعرض میرساند:

   الف-سخنرانان مراسم وموضوع سخنرانی :

دکتراقوه اسانسیو(استاددانشگاه ومعــاون دانشکده حقوق دانشکاه ســوربن پاریس)باموضوع:"سرمایه گذاری هاوسرمایه گذاران حمایت شده بموجب معاهدات سرمایه کذاری ایران" 

دکترسباستین مانسیو (استادیاردانشکده حقوق دانشگاه بوقکوین فرانسه)باموضوع :"بیان اندیشه هایی پیرامون شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران"

دکترمحسن محبی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات -عضو دیوان بین المللی داوریICCپاریس)باموضوع:"جبران خسارت علیه دعاوی سرمایه کذاری درپرتو رویه های داوری "

   ب-دبیراجرایی سمینار:

 دکترپیمــــان دادرس(عضو هیات علمی دانشکاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات/ایمیل:Peyman.Dadras@unive-paris1.fr)

   ج- اهمیت سمینار :

       معاهدات سرمایه گذاری درهرکشور،نشان ازقابلیت و توانایی دادوستدطرفین قرارداددارد،رویکردجهانی دولتها حاکی از تائید ضرورت توجه و تعالی جایگاه سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی بوده و این ضرورت درخصوص کشورهای درحال توسعه،محسوس وملموس تراست.درعرصه حقوق داخلی،وضع قانون"حمایت وتشویق سرمایه گذاران خارجی"(FIPPA) مصوب 1381 و وضع مقررات پذیرش،ورودوخروج ســـــــــرمایه خارجی،حکایت از همین رویکرد فزاینده دارد.بدیهی است که اشراف به موازین حقوقی و قانونی سرمایه گذاری خارحی -که موضوع این سمینارمیباشد-یکی از ضرورتهای اقتصادی وتجارتی است که یقیناً باید باآگاهی ودانش کامل و از بستر آگاهی به حقوق مترتب بر آن عبورنماید لــــــذا؛دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات بعنوان یکی از دانشگاههای پیش رو درعرصه پژوهش وتحقیق-که براساس آخرین رتبه بندی موسسه بین المللی لایدن،واحد علوم وتحقیقات به همراه 12 دانشکاه ایرانی دیگر،درسال 2015 دربین 750 دانشگاه برتر دنیا قرارگرفته است-وپیــــرو تفاهم نامه منعقده اردیبهشت ماه 1395بادانشگاه سوربن پاریس،بعنوان یکی از دانشگاههای مطرح و معتبردنیا،و حسب پیگیریهای مکرر بعمل آمده و همراهی وحمایت مرکز امورحقوقی بین المللی نهاد محترم ریاست جمهوری،مقدمات برگزاری این سمینارفراهم گردیدتا این دانشگاه نیزبنوبه خوددررشدوتوسعه اقتصاد ملی کشور عزیز ایران گامی برداشته باشد.

    این سمینارفرصتی عالی است برای کلیه علاقه مندانی که مایلند از ابعادمختلف،باموضوعات ومفاهیم این عرصه مهم حقوق اقتصادی ومدیریتی آشنا گردند؛ ازاســـاتیدگرانقدر،دانشجویان محترم تا کارآفرینـــان گرامی،وکلای محترم ومشاورین حقوقی اشخاص سرمایه کذار تا مدیران ارجمندبخشهای خصوصی،تعاونی و دولتی.

       استقبال باشکوه در ثبت نام این سمینار و رسیدن به آمار 18/3 ظرفیت ثبت نام کمتر از12 ساعت از انتشار این رویداد را ارج نهاده ؛ بهترین مشوق ما در برپایی سمینارهای مشابه و عرضه دانش روز جامعه درعرصه های مختلف میباشد.پیشاپیش مقدم شما بازدیدکنندگان محترم رابه این سمینارگرامی می داریم.

آدرس:تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری- میدان دانشکاه ،بلوار شهدای حصارک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ساختمان علوم پایه،طبقه پنجم، سالن علامه طباطبایی