کارگاه اینترنت اشیا و سیستم‌های توکار

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۷ آذر ۹۵ ۱۲:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۴:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / نرم افزار
اضافه به تقویم
کارگاه اینترنت اشیا و سیستم‌های توکار
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 در این کارگاه دانشجویان ویدئوی یکی از دانشگاه‌های برتر دنیا را مشاهده کرده و با حضور اساتید به بررسی و تحلیل موضوع میپردازند.

مقدمه‌ای بر اینترنت اشیا و سیستم‌های توکار

Introduction to the Internet of Things and embedded systems

taught by

Ian Harris, Associate Professor

Department of Computer, University of California, Irvine

با حضور دکتر بهلولی

به کسانی که در تمامی ۴ جلسه شرکت کنند گواهی شرکت در دوره داده خواهد شد.

زمان‌بندی برنامه

چهارشنبه ۱۷ آذر
یکشنبه ۲۱ آذر
دوشنبه ۲۲ آذر
چهارشنبه ۲۴ آذر
عنوانشروعپایان
اینترنت اشیا چیست؟ (تالار دانشجو)۱۲:۳۰۱۴:۰۰
عنوانشروعپایان
سیستم‌های توکار در اینترنت اشیا (تالار it)۱۶:۰۰۱۷:۳۰
عنوانشروعپایان
سخت‌افزار و نرم‌افزار در اینترنت اشیا (تالار it)۱۲:۳۰۱۴:۰۰
عنوانشروعپایان
شبکه در اینترنت اشیا (تالار دانشجو)۱۲:۳۰۱۴:۰۰

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان، ساختمان انصاری