رویداد به پایان رسیده است!
زمان چرا می گذرد؟ در تاریخ چهارشنبه ۶ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

زمان چرا می گذرد؟

شروع:
چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۶ آذر ۹۸ ۱۷:۳۰
زمان چرا می گذرد؟
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


چهارشنبه ها ساعت 16 تا 17:30

بخش اول) مسئله زمان در فلسفه و فیزیک کلاسیک

✅ جلسه ۱
ازلی‌گرایی در برابر اکنون‌گرایی (پارمنیدس)
تصویر متحرک ازلیت (افلاطون)
عدد تغییر نسبت به قبل و بعد (ارسطو)

✅ جلسه 2
امتداد ذهن (آگوستین)
مقدار حرکت (سینا)
کمیت طبیعت از جهت تجدد ذاتی (صدرا)

✅ جلسه 3
شار زمان (نیوتن)
علیت و دترمینیزم (لاپلاس)
انتروپی و جهت زمان (بولتزمن)

بخش دوم) ایرادهای مدرن به گذر زمان

✅ جلسه 4
ماشین زمان (ولز)
سری‌های آ و ب زمان (مک تگرت)

✅ جلسه 5
زودتر و دیرتر زمانی (وایتهد)
زمان ذهنی و زمان فیزیکی (برگسن)

✅ جلسه 6
نسبیت همزمانی
اکنونِ ناظرمحور

✅ جلسه 7
فضازمان‌های خمیده
زمان کیهانی

✅ جلسه 8
شدن کوانتومی
فضازمان کوانتومی

آدرس: اصفهان آدرس:اصفهان خیابان سعادت آباد، رو به روی مقبره بانو امین، انتهای کوچه، شهر علم، خانه فیزیک اصفهان