انتقال تجربه - داستان موفقیت و شکست
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۵۶
دنبال کننده
۱۰
کل رویدادها

آدرس

اصفهان اصفهان، کمربـندی شـــرق، روبروی منطقه روشن دشت، نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان

موقعیت جغرافیایی رویداد