وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
بازی طراحی مسیر زندگی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۵۷۴
دنبال کننده
۱۴
کل رویدادها

کمیتهٔ مدیریت و اقتصاد یکی از کمیته‌های تخصصی ذیل انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است. اعضای این کمیته هر دو سال یک بار طی انتخاباتی که توسط هیئت اجرایی انجمن فارغ‌التحصیلان برگزار می‌شود، با رای مستقیم دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف انتخاب می‌شوند.    ...

بیشتر از ۸۰ نفر (۷۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، طبقه منفی یک، سالن دکتر مشایخی

موقعیت جغرافیایی رویداد