رویداد به پایان رسیده است!
پنل «صندوق های اعتبارات خرد و توسعه محلی-چالشها و فرصت ها در ایران»‎ در تاریخ چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

پنل «صندوق های اعتبارات خرد و توسعه محلی-چالشها و فرصت ها در ایران»‎

شروع رویداد
چهارشنبه ۷ مهر ۹۵ ۲۲:۴۵
پایان رویداد
چهارشنبه ۷ مهر ۹۵ ۲۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
پنل  «صندوق های اعتبارات خرد و توسعه محلی-چالشها و فرصت ها در ایران»‎
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
socialristip@gmail.com
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
پیش ثبت نام
۷ مهر
رایگان
تمام شد

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف، 50 متر غرب تر از درب شمالی دانشگاه شریف- ساختمان ناجی- پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف