پنل «صندوق های اعتبارات خرد و توسعه محلی-چالشها و فرصت ها در ایران»‎

شروع رویداد
چهارشنبه ۷ مهر ۹۵ ۲۲:۴۵
پایان رویداد
چهارشنبه ۷ مهر ۹۵ ۲۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
پنل  «صندوق های اعتبارات خرد و توسعه محلی-چالشها و فرصت ها در ایران»‎
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
socialristip@gmail.com
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف، 50 متر غرب تر از درب شمالی دانشگاه شریف- ساختمان ناجی- پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف