مدرسه زمستانه بینایی و یادگیری ماشین IPM
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۳۶۰
دنبال کننده
۲۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران تهران، میدان آراج، بزرگراه ارتش، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی

موقعیت جغرافیایی رویداد