مدیریت انتقال فناوری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
شرکت صنایع ندا
۲
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

شرکت صنایع ندابا توجه به نيازهای صنعت برق کشور، به منظور يافتن راه‌حل ها و شركت‌های توانمند در این زمینه، شركت KEPCO (شركت دولتی برق كره جنوبی كه موفق شده است در كمتر از 40 سال تلفات شبکه‌های توزیع برق این کشور را به كمترين سطح در دنيا برساند ) براي همكاری ، مناسب تشخيص داده است. با عنایت به اینکه سازمان مركزی آموزش HRD ، KEPCO نقش بسيار ارزشمندی د...