موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۵۲
دنبال کننده
۱۰
کل رویدادها

کاهگل: کارگروه فرهنگ سازی حوزه کلان داده با مشارکت گروه ها و جوامع کاربری فعال در کشور...