flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
رقابت رصدگران جایزه مصطفی (ص)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۹۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

آدرس

تهران تئاتر شهر، خانه اندیشه‌ورزان

موقعیت جغرافیایی رویداد