رویداد به پایان رسیده است!
شصت و هفتمین گرد همایی مدیران پروژه در تاریخیکشنبه ۱۵ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شصت و هفتمین گرد همایی مدیران پروژه

شروع:
یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۶ ۲۰:۰۰
شصت و هفتمین گرد همایی مدیران پروژه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 


Making Project Management Indispensable for Business results

شصت و هفتمین گردهمایی مدیران پروژه

سخنرانان

مهندس رضا ایکانی

مهندس رضا ایکانی

عضو برسی کنندگان شرایط عمومی پیمان فیدیک

حامیان

حامی

آدرس:تهران خیابان کارگــر شمالــی،خیابان فرشی مقدم ( شانزدهم) پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، سالن همایش ها