دومین کارگاه تخصصی و کاربردی اعتبارات اسنادی (LC) پیشرفته

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۹ دی ۹۵ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۹۶ ۱۷:۰۰
موضوع رویدادمدیریت / بازرگانی
اضافه به تقویم
دومین کارگاه تخصصی و کاربردی اعتبارات اسنادی (LC) پیشرفته
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۶۶۵۱۰۹۲۲ ، ۶۶۵۲۱۵۳۷
گزارش
رویداد آنلاین است