پنل آشنایی با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران

شروع:
سه‌شنبه ۲۸ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۸ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
پنل آشنایی با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران و  به منظورترویج فرهنگ کارآفرینی طراحی گردیده است.

آدرس:قم بلوار شهید خداکرم- دانشگاه صنعتی قم