کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
آشنایی با کانون نوآوران و فناوران و عضویت در آن
سازمان مردم نهاد تخصصی حوزه استارتاپ، کارآفرینی و اشتغال - لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کانون به نشانی nfngo.ir مراجعه نمایید.
-
رایگان

درباره ما

#ما_به_رشد_هم_کمک_میکنیم

 

کانون نوآوران و فناوران یک سازمان مردم نهاد و تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی در حوزه  اجتماعی ( زمینه تخصصی استارتاپ، کارآفرینی و هدایت شغلی) است.

کانون نوآوران و فناوران با هدف کلی هدایت استعدادها و ظرفیت های جوانان به سمت ایجاد شغل پایدار تشکیل گردیده است و در این راه با همراهی جوانان دلسوز و با پشتکار منطقه، اهداف و برنامه های زیر را در دستور کار دارد:

 

۱- پوشش کامل فعالیتهای موردنیاز شکل گیری اکوسیستم استارتاپی از جمله فرهنگسازی- شناسایی و ساماندهی جامعه هدف- آموزش (کارگاه و رویداد)- بهره برداری از منابع و زیرساختهای موجود در مراکز مرتبط – کمک به کسب و کارهای نوپا با انجام اقدامات مختلف نظیر کمک به معرفی کسب وکار -کمک به رشد و توسعه کسب وکار- کمک به جذب سرمایه گذار


۲- کمک به کارآفرینان برای بالا بردن توان کاری آنان با ترکیب از افزایش انگیزه ، مشاوره و داده های آموزشی و ارتقا سطح دانش و مهارت و اطلاعات لازم برای دستیابی به توانمندیهای ایجاد مشاغل جدید یا تقویت مشاغل موجود


۳- کمک به رونق اقتصاد محلی با افزایش اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید و پر ثمر در بخشهای صنعت ، کشاورزی ، خدماتی ، اجرای طرحهای اقتصادی ، برگزاری نمایشگاهها ، همایشها و…. ایجاد بستر مناسب برای شناساندن بینش کارآفرینی با کمک و همکاری وزارتخانه و سازمان ها وادارات مرتبط


۴- بستر سازی برای برقراری ارتباط مناسب و موثر میان مراکزتصمیم گیری و اداری استان از یکسو و صاحبان صنایع ، کارآفرینان ، کارشناسان و کارورزان حوزه کار آفرینی از سوی دیگر برای بررسی و رفع نواقص در ایجاد شرایط مناسب و امن جهت گسترش کارآفرینی


۵- انجام فعالیتهایی که برای تحقق اهداف مرکز کارآفرینی ضروری می باشند مانند ایجاد بانک اطلاعات کارهای انتشاراتی ، برگزاری سمینارها و کنفرانسها و دوره های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی


۶- فراهم سازی زمینه اطمینان و باور در دارندگان سرمایه های مادی و فکری از طریق ایجاد روحیه کارآفرینی در آنان برای افزایش سرمایه گذاری بمنظور نوآوری در تولید و رونق اشتغالزایی


۷- جذب و افزایش کمی تعداد کارآفرینان جدید و توسعه کیفی توانمندیهای آنان در بازار کسب و کار استان برای ایجاد مشاغل نوین شناسایی قابلیتهای کارآفرینی نهفته در افراد و توسعه آن ، با هدف راه اندازی کسب وکار های نوپا یا استارتاپ ها


۸- ایجاد بستر مناسب برای جلب و جذب سرمایه های مادی و معنوی با کمک سازمانهای بین المللی و افراد حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور برای دستیابی به رونق اقتصاد ملی


۹- شناسایی و ساماندهی جامعه هدف در بانک های اطلاعاتی جامع و منسجم و کمک به شناسایی پتانسیل های فردی جمعی و جغرافیایی استان برای ایجاد مشاغل جدید و یا تقویت مشاغل موجود


۱۰- بررسی ، تحقق و شناسایی موانع و مشکلات فراروی توسعه کارآفرینی در مراحل مختلف کسب و کار و انعکاس آن به مسئولان و دستگاههای اجرائی استان


۱۱- برنامه ریزی تحقیقاتی جهت شناخت عوامل و شرایط موثر در ایجاد اشتغال و کار آفرینی ، شناخت موانع ، تنگناها ومحدودیتهای فرا راه زمینه های ایجاد اشتغال و راههای رفع این موانع


۱۲- برنامه ریزی برای حلقه اتصال قراردادن کانون کار آفرینی میان مراکز تصمیم گیری و کارشناسان و صاحب نظران با کارآفرینان و صاحبان ایده های نو

آشنایی با سازمان های مردم نهاد

مشارکت اجتماعی - مشارکت مدنی

مشارکت به قدمت تاریخ بشر پیشینه دارد، چرا که نظر و عمل مشارکت در سطح هر جامعه و در مفاهیمی چون مشورت، همبستگی، اتحاد، انجمن و ...نهفته است. در مفاهیم و آموزه هاي دین مبین اسلام، یکی از مباحث مهم اجتماعی، موضوع شورا و مشورت می باشد به طوریکه در قرآن کریم در آیه 38 سوره شوري و آیه 159 سوره آل عمران، صراحتاً به آن اشاره شده است.

لازمه مشورت و شورا چنانکه از معناي اصطلاحی آن بر می آید گرد هم‌آمدن عده اي براي فعالیت در خصوص کاري می باشد. به عبارت دیگر، مشارکت و کارگروهی لازمه تحقق امر شوراست. ارتقاي مشارکت مردمی در هر جامعه اي می تواند زمینه هاي توسعه و پیشرفت و اعتلا را در تمامی عرصه ها فراهم سازد.

تقویت تعامل بین جامعه مدنی و دولت و ایجاد فضاي مناسب براي نقد سازنده عملکرد دولت از سوي نهادهاي غیرحاکمیتی و مردمی از جمله اصولی است که نظام جمهوري اسلامی بر آن استوار است. در بند 8 اصل 3 قانون اساسی و نیز اصل 100 قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، جتماعی و فرهنگی خویش تأکید شده است.

 

سازمان مردم نهاد جوانان

 

سازمان هاي مردم نهاد جوانان سازمانی است با اهداف خیرخواهانه، داراي شخصیتی حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که براي انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش هاي غیرسیاسی و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه ي اجرایی آن فعالیت می نماید. این سازمان ها توسط اشخاص حقیقی راه اندازي شده و جوانان اداره کننده آنها می باشند.

ویژگی های سمن های جوانان

 

ویژگی های سازمان های مردم نهاد جوانان:

 

     1) غیر دولتی بودن
این سازمانها، دولتی نبوده و به طور خودجوش و مردمی در پی احساس نیازي مشترك به وجود آمدهاند و به دولت وابسته نیستند.

     2) غیر سیاسی بودن
این سازمان ها، سیاسی نبوده و هیچ گونه وابستگی به احزاب و گروههاي سیاسی رسمی و غیررسمی ندارند.

     3) غیر انتفاعی بودن
سازمانهاي مردم نهاد، سازمانهایی غیرانتفاعی هستند به این معنی که قصد منفعتطلبی و کار اقتصادي و بازرگانی ندارند و عواید حاصل از فعالیتها و خدمات خود را در جهت تحقق اهداف سازمانی خود مجدداً سرمایهگذاري می‌کنند.

     4) مستقل بودن
این سازمانها مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی مادي به نهادهاي دولتی، خصوصی و احزاب سیاسی ندارند.

     5) بشردوستانه بودن
کلیه اهداف سازمانهاي مردم نهاد جوانان بشردوستانه بوده و فعالیتهایشان در راستاي منفعت انسانها و تحقق حقوق مشروع بشریت صورت می گیرد.

     6) داوطلبانه بودن
عضویت و فعالیت در این سازمانها با توجه به علایق و انگیزه هاي شخصی به صورت آزادانه و با ارائه فرد صورت می گیرد.

     7) جوان بودن
سه چهارم کلیه افراد عضو در این سازمان ها باید جوانان ایرانی متعلق به گروه سنی 18 تا 34 سال باشند.

     8) عضو پذیر بودن
به معناي ایجاد امکان پذیرش اعضاي جدید واجد شرایط در سازمان به نحوي که از حقوق مشابه برخوردار باشند.


سمن‌هاي جوانان به آن دسته از سمن‌ها گفته میشود که حوزه فعالیت
آنها به نوعی شامل حوزه‌هاي مرتبط با امور جوانان میشود و جوانان
عمده‌ترین گروه ذي نفع در فعالیتهاي این سمن‌ها محسوب می‌شوند.

******************************************************************************************************************

دسته بندی حوزه فعالیت سمن های جوانان


 سمن ها /سازمان های مردم نهاد جوانان باید در یکی از دسته های زیر فعالیت داشته باشند:

1- علمی و پژوهشی
(استعدادهای درخشان – پژوهش محوری – تحقیق و توسعه – فعالیت های پژوهشی – فناوری)

2- اجتماعی
(آسیب های اجتماعی – امور بانوان و دختران – آموزشی – بهداشت و سلامت – حقوق شهروندی -سبک زندگی ابرانی اسلامی – سلامت اجتماعی و روانی – عدالت و رفاه اجتماعی – عمران و آبادانی – فضای مجازی – فعالیت های جهادی – محیط زیست – ناتوانی  جسمی – هدایت شغلی کارآفرینی – ورزشی – کسب و کار/ کارآفرینی اجتماعی )

3- فرهنگی
(ارزشها و باورهای فرهنگ ایرانی اسلامی – اوقات فراغت – حجاب و عفاف – رسانه ای و ارتباطی – سیر و سیاحت – میراق فرهنگی و معنوی – هنری ادبی )

4- اعتقادی و مذهبی
(ارزشها و باورهای دینی – امور بانوان و دختران – اندیشه ورزی – پایداری )

 

شرایط عضویت

 1. اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. موافقت با اساسنامه و اهداف کانون و تمایل به حضور و همکاری در برنامه ها و جلسات کانون نوآوران و فناوران

افراد برای عضویت در کانون باید بتوانند در برنامه ها حضور فعالانه داشته باشند. با توجه به میزان فعالیت افراد، برای ایشان امتیازات متناسبی در نظر گرفته می شود.کلیه فعالیت های کانون نوآوران و فناوران به صورت غیرانتفاعی و داوطلبانه است.

***********************************************************************************************************************

۵۶۳
دنبال کننده
۱۰۰
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

#ما_به_رشد_هم_کمک_میکنیم   درباره ما: کانون نوآوران و فناوران یک سازمان مردم نهاد و تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی در حوزه  اجتماعی ( زمینه تخصصی استارتاپ، کارآفرینی و هدایت شغلی) است. کانون نوآوران و فناوران با هدف کلی هدایت استعدادها و ظرفیت های جوانان به سمت ایجاد شغل پایدار تشکیل گردیده است. برخی از برنامه های کانون نوآوران و فناورا...

بیشتر از ۳۰ نفر (۶۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

شاهرود بلوار آزادی، خانه جوانان شهرستان شاهرود

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

ایجاد کسب و کار و توسعه آن در فضای مجازی

 • آنلاین
 • از ۷۵,۰۰۰ تومان
 • آدوا
شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰

استارت آپ چیست ؟

 • آنلاین
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • کارخانه استارت آپی دانشگاه گلرنگ
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار کوچینگ ویژه مدرسین کسب درامد راحت و اصولی

 • آنلاین
 • رایگان
 • گروه آموزشی دیدیاد .
پنج‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

سمینار نوجوان کارآفرین حضوری و آنلاین

 • آنلاین
 • رایگان
 • مرکز کوچینگ تحصیلی و آموزشی