آشنایی با قراردادها و تعهدات در مسیر جذب سرمایه
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام در وبینار
-
رایگان
تمام شد
۳۶۹۱
دنبال کننده
۵۱۳
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

گروه تحلیلگران رتیبا...

بیشتر از ۶۱۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.