رویداد به پایان رسیده است!
تحلیل شخصیت شناسی انیمیشن ریو ( Rio ) در تاریخ شنبه ۲۴ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تحلیل شخصیت شناسی انیمیشن ریو ( Rio )

شروع:
شنبه ۲۴ فروردین ۹۸ ۱۸:۳۰
پایان:
شنبه ۲۴ فروردین ۹۸ ۲۱:۰۰
تحلیل شخصیت شناسی انیمیشن ریو ( Rio )
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران الاتر از میدان ولیعصر، نرسیده به زرتشت، دست راست، خیابان رحمتی بهمبری، پلاک‌۲۸، کافه ستاره