ایوند با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف است. شما نیز به این کارزار بپیوندید.#صیانت_از_حقوق_کاربراناطلاعات بیشتر
کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز برگزار می کند ( ثبت نام رایگان شرکت های دانش بنیان از طریق ghazal.inif.ir و غیر دانش بنیان از طریق ذیل:)
***********سلسله وبینارهای "رویش"***********

مالکیت فکری و تجاری‌سازی حوزه کشاورزی «جوانه 2»
۱۰ آبان
رایگان
تمام شد
معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و مروری بر مباحث مالکیت فکری «جوانه 1»
ارائه دهندگان :"مهندس نوتاش و مهندس بذرافشان"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
نظام حقوقی ثبت اختراعات و تجاری‌سازی منابع ژنتیک کشاورزی، ثبت ارقام جدید گیاهی و نژادهای اصلاح شده جانوری
ارائه دهندگان :"دکتر پروین، دکتر جزایری، دکتر رضوانی، دکتر خیری، دکتر بنابازی"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
اصول و روشهای آینده‌پژوهی در کشاورزی و کشاورزی در سال 2050
ارائه دهندگان :"دکتر چاپرک، دکتر صالحی جوزانی"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
تحلیل اختراعات (پتنت) برای مقاصد تجاری
ارائه دهنده :"دکتر علم‌خواه"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
چگونگی ردیابی و پیگیری سرقت دانش فنی (نقض حق)
ارائه دهنده :"دکتر عزیزی"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
بازاریابی و اصول و فنون مذاکره در تبادلات و انتقال فناوری در حوزه کشاورزی
ارائه دهنده :"دکتر فیروزمنش"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
قراردادهای تجاری‌سازی و انتقال فناوری
ارائه دهنده :"دکتر قاسمی"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان
فرایند دانش‌بنیان‌شدن در حوزه کشاورزی - قوانین و مقررات حمایتی صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی
ارائه دهندگان :"مهندس عینی‌زاده، دکتر شهریاری"
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری البرز (حضور در دوره پس از ثبت نام به صورت رایگان می باشد)
۱۰ آبان
رایگان

برگزارکنندگان

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
پارک علم و فناوری البرز
پارک علم و فناوری البرز

زمان‌بندی

عنوانشروعپایان
معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و مروری بر مباحث مالکیت فکری «جوانه 1»۰۹:۰۰۱۳:۰۰

سخنرانان

خانم الهه بذرافشان
خانم الهه بذرافشان
کارشناس توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

خانم اله بذرافشان(کارشناس توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی): معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و مروری بر مباحث مالکیت فکری «جوانه 1»

دوره اول: دوشنبه 1400/06/08

خانم سوگند سهرابی
خانم سوگند سهرابی
کارشناس ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی

خانم سوگند سهرابی(کارشناس ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی): معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و مروری بر مباحث مالکیت فکری «جوانه 1»

دوره اول: دوشنبه 1400/06/08

مهندس نوتاش، مهندس بذرافشان
مهندس نوتاش، مهندس بذرافشان
کارشناس ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی

مهندس نوتاش(کارشناس ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی): معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و مروری بر مباحث مالکیت فکری «جوانه 1»

دوره اول: دوشنبه 1400/06/08

دکتر پروین، دکتر جزایری، دکتر رضوانی، دکتر خیری، دکتر بنابازی
دکتر پروین، دکتر جزایری، دکتر رضوانی، دکتر خیری، دکتر بنابازی

دکتر پروین، دکتر جزایری، دکتر رضوانی، دکتر خیری، دکتر بنابازی: نظام حقوقی ثبت اختراعات و تجاری‌سازی منابع ژنتیک کشاورزی، ثبت ارقام جدید گیاهی و نژادهای اصلاح شده جانوری

دوره دوم: دوشنبه 1400/06/15

دکتر چاپرک، دکتر صالحی جوزانی
دکتر چاپرک، دکتر صالحی جوزانی

دکتر چاپرک، دکتر صالحی جوزانی: اصول و روشهای آینده‌پژوهی در کشاورزی و کشاورزی در سال 2050

دوره سوم: دوشنبه 1400/06/22

دکتر علم‌خواه
دکتر علم‌خواه

دکتر علم‌خواه: تحلیل اختراعات (پتنت) برای مقاصد تجاری

دوره چهارم: دوشنبه 1400/06/29

دکتر عزیزی
دکتر عزیزی

دکتر عزیزی: چگونگی ردیابی و پیگیری سرقت دانش فنی (نقض حق)

دوره پنجم: دوشنبه 1400/07/19

دکتر فیروزمنش
دکتر فیروزمنش

دکتر فیروزمنش: بازاریابی و اصول و فنون مذاکره در تبادلات و انتقال فناوری در حوزه کشاورزی

دوره ششم: دوشنبه 1400/07/26

دکتر قاسمی
دکتر قاسمی

دکتر قاسمی: قراردادهای تجاری‌سازی و انتقال فناوری

دوره هفتم: دوشنبه 1400/08/03

مهندس عینی‌زاده، دکتر شهریاری
مهندس عینی‌زاده، دکتر شهریاری

مهندس عینی‌زاده، دکتر شهریاری:

- فرایند دانش‌بنیان‌شدن در حوزه کشاورزی

- قوانین و مقررات حمایتی صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی

دوره هشتم: دوشنبه 1400/08/10

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

پنج‌شنبه ۲۰ آبان

فروش یعنی همه چیز

 • آنلاین
 • از ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • فضل الله حسینی
یک‌شنبه ۹ آبان

وبینار جلسه اول دوره مگاسئو [+70 ساعت آموزش SEO]

 • آنلاین
 • رایگان
 • سید محمد امین هاشمی
تا ۲۷ اسفند

نامبروان-102

 • آنلاین
 • ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
 • مطالعه شریف
پنج‌شنبه ۶ آبان

معارفه دوره آموزشی بازرگانی خارجی

 • آنلاین
 • رایگان
 • محسن هاشمی آرانی