آشنایی با خانه نهادهای مردمی (خانه سمن ها)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

خانه نهادهای مردمی یا خانه سمن ها؛ زیرساخت لازم استفاده از ظرفیت‌های مردمی ️ نهادهای مردمی میتوانند در رصد و احصا مشکلات، انعکاس به مسئولین اجرایی و همکاری برای حل آن با مجموعه دستگاه‌های دولتی همراهی کنند، در ایجاد فضای گفتگو و تعامل موثر باشند، مطالبات مردمی را کانالیزه کرده و از ایجاد حواشی جلوگیری نمایند و به طور کلی در بهبود فضای اجتماعی نقش ...

آدرس

شاهرود بلوار آزادی، بالاتر از تقاطع خرقانی، خانه جوانان شاهرود (خانه سمن های جوانان شاهرود)

موقعیت جغرافیایی رویداد