کنفرانس سار بهار

شروع:
جمعه ۱۱ خرداد ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
جمعه ۱۱ خرداد ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
کنفرانس سار بهار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

کنفرانس های سار از ابتدای سال 1395 در موزه ملی علوم و فناوری برگزار می گردند. ایده اصلی راه اندازی این کنفرانس، با الهام از کنفرانس های TED، برگزاری سخنرانی هایی است به عنوان بستری برای طرح "ایده هایی که ارزش انتشار دارند". کنفرانس های سار به صورت فصلی برگزار می شوند و به همین جهت با نام فصل برگزاری شان «سارِبهار»، «سارِتابستان»، «سارِپائیز» و «سارِ زمستان» نامگذاری می شوند.

در هر کنفرانس فصلی سار، 7 نفر سخنرانی می کنند، سخنرانی ها حداکثر در 18 دقیقه، اغلب با زبانی ساده و غیرتخصصی ارائه می شوند. سخنرانی ها به دامنه وسیعی از موضوع ها می پردازند، هرچند، نقطه اشتراک اغلب سخنرانی ها علم و فناوری است. برای تماشا کردن یا شنیدن سخنرانی های انجام شده در کنفرانس های پیشین سار می توانید به وب سایت «کنفرانس سار» به آدرس sar.inmost.ir مراجعه کنید.

سخنرانان

محمد قائم پناه

محمد قائم پناه

کارآفرین و هم بنیانگذار کشمون

هانیه غفاری

هانیه غفاری

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

علی شاکری

علی شاکری

معمار

میترا البرزی منش

میترا البرزی منش

مدیرعامل انجمن پاما

امیرعباس کاشف

امیرعباس کاشف

طراح و کنشگر محیط زیست

مریم نگهبان

مریم نگهبان

هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

گلی احمدی فرد

گلی احمدی فرد

مدیر انجمن تسهیلگران ایران

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
پذیرش۱۳.۲۰۱۴.۰۰
سخنرانی اول۱۴.۰۰۱۴.۲۰
سخنرانی دوم۱۴.۲۰۱۴.۴۰
سخنرانی سوم۱۴.۴۰۱۵.۰۰
سخنرانی چهارم۱۵.۰۰۱۵.۲۰
استراحت۱۵.۲۰۱۵.۴۰
سخنرانی پنجم۱۵.۴۰۱۶.۰۰
سخنرانی ششم۱۶.۰۰۱۶.۲۰
سخنرانی هفتم۱۶.۲۰۱۶.۴۰
شبکه سازی۱۶.۴۰۱۷.۰۰

آدرس:تهران ابتدای خیابان سی تیر، موزه ملی ایران