کارگاه آموزشی کاربردی SPSS

شروع رویداد
جمعه ۳ دی ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۳ دی ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی کاربردی SPSS
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

مباحث :

ورود داده‌ها، تعریف متغیرها
آزمون‌های مقایسه میانگین گروهی و...
آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
بررسی روابط دو متغیره
همبستگی و رگرسیون خطی (چند متغیره)
حل مسائل عملی در مورد تحلیل‌های پرسشنامه‌ای
تعیین پایایی ابزار پرسشنامه
تحلیل عاملی به روش متعامد

مدرس : سرکارخانم دکتر مژگان حسینی

آدرس:تهران تهران ،خیابان کارگر شمالی ، خیابان فرشی مقدم (16)،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران