کارگاه آموزشی کاربردی SPSS

شروع رویداد
جمعه ۳ دی ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۳ دی ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی کاربردی SPSS
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
۳ دی
۳۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
دانشجویان دانشگاه تهران
۳ دی
۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
دانشجویان سایر دانشگاه ها
۳ دی
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

مباحث :

ورود داده‌ها، تعریف متغیرها
آزمون‌های مقایسه میانگین گروهی و...
آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
بررسی روابط دو متغیره
همبستگی و رگرسیون خطی (چند متغیره)
حل مسائل عملی در مورد تحلیل‌های پرسشنامه‌ای
تعیین پایایی ابزار پرسشنامه
تحلیل عاملی به روش متعامد

مدرس : سرکارخانم دکتر مژگان حسینی

آدرس:تهران تهران ،خیابان کارگر شمالی ، خیابان فرشی مقدم (16)،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران