اردوی استارتاپی (استارتاپ ویکند) پارک علم و فناوری استان زنجان
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶۶
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها

بیشتر از ۳۰ نفر (۶۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

زنجان زنجان، دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی- سالن سهرودری

موقعیت جغرافیایی رویداد