بررسی مسائلی در باب جریان تدبر در قرآن در ایران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام در دوره بررسی جریان تدبر
-
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
دکتر محمد حسن مرصعی
۱۴۶
دنبال کننده
۱
کل رویدادها