تکانش (توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۵۶۸
دنبال کننده
۲۰
کل رویدادها

معرفی خانه نوآوری تعلیم و تربیت خانه نوآوری تعلیم و تربیت بستری تخصصی و مساله‌محور در حوزه تعلیم و تربیت است که به تیم‌ها و افراد دغدغه‌مند برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت با راه‌کارهای نوآورانه کمک می‌کند. ماموریت خانه نوآوری تعلیم و تربیت ماموریت خانه نوآوری تعلیم و تربیت، تسهیل‌گری برای شکل‌گیری و تربیت نیروی انسانی دغدغه‌مند و توان‌مند برای...

بیشتر از ۸۰ نفر (۷۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.