همایش طعم کارآفرینی 3( رویکردی نو با برگزاری پنل های تخصصی)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، آمفی تئاتر شهید شهبازی

موقعیت جغرافیایی رویداد